Մահուան Բ. Տարելիցին Զահրատէն Բարեւ Կայ…

Մահուան Բ. Տարելիցին Զահրատէն Բարեւ Կայ…
Ակօս Գիրք
01.03.2009

Իր մահուան Բ. տարելիցին Զահրատ «Դդումի Համ» խորագրեալ նորատիպ հատորովը կը բարեւէ մեզ, Արաս Հրատարակչատան միջոցաւ, որ եղած էր նաեւ իր ամբողջական գործերուն հրատարակիչը:

Յետ մահու այս հրատարակութիւնը կը բաղկանայ եօթը բաժիններու մէջ ամփոփուած հարիւր բանաստեղծութիւններէ, որոնք մեծ մասամբ Զահրատի վերջին անտիպներն են՝ գրուած 2005-2006ին: Գրքին անունն ալ կը պարտինք նոյնինքն հեղինակին, ինչպէս կը հաղորդէ խմբագիրը, թէ Զահրատ արդէն որոշած էր անունը երբ 2006-ի արման ծիծախառն կ’ըսէր. «ալ դդումի համ կու տայ» ամբողջական երկերու հրատարակութենէն վերջ նոր գիրք մը…:
Արդարեւ, Զահրատ չէր կրնար չարտադրել, քանի միշտ ունէր ըսելիք խօսք եւ կը գրէր նոր բանաստեղծութիւններ, կուտակելով զանոնք թղթածրարի մը մէջ: Օժտուածներու յատուկ մղում մըն էր այդ, ինչպէս Մնձուրին կ’ըսէր. «Կը գրեմ, որովհետեւ չեմ կրնար չգրել: Կու գան»:
Զահրատին ալ «կու գային» եւ լաւ է որ կու գային, որով ան ծով մը բանաստեղծութիւններով ողողեց մեր գրականութեան դաշտը, նորարար շունչ մը բերելով Պոլսահայ բանաստեղծութեան:
Ան գնահատուեցաւ օտարներու կողմէ ալ եւ իր բանաստեղծութիւնները թարգմանուեցան քսանէ աւելի լեզուներու: Կ’արժէ յիշել, թէ 1980-ին Լուվէնի մէջ տեղի ունեցած «Եւրոպական Բանաստեղծութեան Փառատօն»ին Զահրատ ներկայացուցիչներէն մին էր Թուրքիոյ, եւ յուշագիրքին մէջ ընդգրկել տուած էր հայերէնը որպէս եւրոպական լեզու: Զահրատ բազմաթիւ լեզուներու առընթեր թարգմանուեցաւ թրքերէնի. Օհան Շաշքալի թարգմանութեամբ 1993-էն սկսեալ լոյս տեսան երեք հատորներ, որոնք եւս արժանացան լայն ընդունելութեան եւ ուսումնասիրութեան:
«Դդումի Համ»ը վերջին հանգրուանն է բանաստեղծի ստեղծագործական ճանապարհին, որ սկիզբ առած է 1940-ականներուն եւ որ առաջին պտուղը տուած է յիսուն տարիներ առաջ «Մեծ Քաղաքը» հատորով: Այս պարագան կը շեշտուի նաեվ իր տողերով, ինչպէս «Այս» բանաստեղծութեան մէջ Զահրատ կ’ըսէ.- «Իմ կարկանդակիս վերջին շերտն է այս… Առէք կարդացէք -անտիպ թերթս է այս»:
Խօսքը թողունք տիկին Անայիս Եալտըզճեանի՝ 1963-էն սկսեալ Զահրատի ստեղծագործական ճանապարհին կողակից-ուղեկցին՝ որ «Դդումի Համ»ը կը ներկայացնէ հետեւեալ տողերով.
«Զարեհը նոյնացած էր իր գրականութեան հետ. ան կ’ապրէր բանաստեղծութեան մէջ, բանաստեղծութեան զուվահեռ, բանաստեղծութեան համար: Իր եղելութեան առանցքը այդ անձեռնմխելին, այդ անթափանցելին էր, իր վահանը՝ «վահան մ’աննիւթ, զուտ գաղափար, բորբ հաւատք» զոր «դրօշի պէս կուրծքին վրայ կը բռնէր»:
Այդ կուրծքը այլեւս չկայ: Բայց կայ այս հատորը, զոր իրենց կուրծքին վրայ խանդաղատանքով պիտի սեղմեն բոլոր անոնք որոնք սիրեցին իր տաղերգութիւնը եւ իր անձը որպէս ԶԱՀՐԱՏԸ-ՈՒՐԻՇԸ-ՏԱՐԲԵՐԸ»:
***
Աղաւնակերպ
Աղաւնիները համոզեցին, ըսին որ իրենց վրայ
չեն կրակեր, Հրանդ հաւատաց: Թէպէտ երկչոտ՝
հաւադաց թէ աշաւնի մըն է:
Բայց կրակեցին:
Նախատեսած էր, մէկ քանի տարի առաջ ըսած էր ինծի.
«Իմ մահը պիտի ըլլայ ոտքի վրայ՝ կանգնած, ոչ թէ պաժկած՝ անկողինի մէջ»:
Եթէ մեզի հարցնէք, ան միշտ յաղթական պիտի կանգնի՝
անաղարտ արձանի մը պէս:
***
Մեծամեծը
Մեծամեծը աղօթեց
-Տուր որ քալենք ձիւնին վրայ
բայց ոտքի հետք չթողունք
Ժողովուրդը միաբերան ըսաւ -ամէն-
Մեծամեծը աղօթեց
-Տուր որ յաճախ սատանային յամարինք –
Թէ իր գործիքն ենք չմատնէ
սատանան –
Ժողովուրդը -ամէն- երիցս ամէն-
Մեծամեծը աղօթեց
-Տուր որ եթէ մենք աշտարակ մը գողնանք
պատրաստ ըլլայ տոպրակը -մէջը
պահենք –
Ժողովուրդը -ամէն- եւ քու սիրոյդ հետ –
Մեծամեծը աղօթեց
Թէ պատահի որ բարիք գործենք -տուր որ
բարիքը ծովը նետենք
բայց նախապէս լողալ սորվինք ձուկի պէս
Ժողովուրդը -ամէն- ամէն –
Ու մեծամեծը ըսաւ – Կ’արձակեմ ձեզ – ելեք գացէք անվտանք
Նոր ծուղակներ լարեցէք
Նոր դաւեր սարքեցէք –
Եւ իր ձեռքերը լուաց
***
Նշանակութիւն
Ապրիլ -կը նշանակէ
ամէն օր
Նոր նոր մեղքեր գործել
կը նշանակէ
նորանոր մեղքեր
բարդել հինին վրայ
սակայն երեւիլ սուրբի պէս անբիծ
մինչ ներքնապէս մեղքերու
կուտակումին տակ կքիլ
Ապրիլ -կը նշանակէ անմեղ ձեւանալ
մեղաւորներու աշխարհի մը մէջ
***
Խօսքին Շատը
Երկար բարակ խօսեցաւ
Չբաւեց
Ըսածը պատէն կախեց
Շատ էր խօսէր
Չդիմացաւ ծանրութեան
Պատը փլաւ

Sitemize giriş yaparak kişisel verileriniz, site kullanımınızı analiz etmek, sosyal medya özellikleri ve reklamları kişiselleştirmek amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Detaylı bilgi için Çerez Politikası Metni’ni okuyabilirsiniz. Anladım butonuna tıklayarak açık rıza beyanında bulunmuş olursunuz.