Ermenilerin Tarihi
Kategori Tarih
Dili Türkçe
Çevirmen (Fransızcadan) Sosi Dolanoğlu
Kapak tasarımı Aret Gıcır
Baskı bilgileri 1. Baskı, Mart 2005
2. baskı, Ekim 2006
Sayfa ve boyut 752 sayfa, 16x24 cm
ISBN 9789757265689

Ermenilerin TarihiBaşlangıcından 1071'e

René Grousset

Kategori Tarih
Dili Türkçe
Çevirmen (Fransızcadan) Sosi Dolanoğlu
Kapak tasarımı Aret Gıcır
Baskı bilgileri 1. Baskı, Mart 2005
2. baskı, Ekim 2006
Sayfa ve boyut 752 sayfa, 16x24 cm
ISBN 9789757265689

Açıklama

Haçlıların, Orta Asya'nın, Yunanlıların ve Türklerin tarihi üzerine çalışmalarıyla tanınan ünlü Fransız şarkiyatçı René Grousset'nin ilk kez 1949 yılında Paris'te yayımlanan ve Ermeni yazar Arşag Çobanyan'a ithaf edilen eseri Ermenilerin Tarihi ilk kez Türkçede. Grousset, özellikle ilk ve ortaçağ Ermeni, Yunan, Süryani ve Arap tarihçilerin eserlerinden yararlanarak Ermenilerin yaşadığı coğrafyayı, Ermeni prehistoryasını ilk Ermeni toplulukları, Ermeni dili ve yaşayışını, Ermenilerin kurdukları krallık ve prenslikleri, komşu halklarını, yani Helenlerin, Partların/Perslerin/Sasanilerin, Arapların, Gürcülerin, Selçukluların/Türklerin vs. tarihleriyle kurduğu paralellikler eşliğinde aktarıyor. Ayrıntılı ve özenli bir çalışmanın ürünü olan ve Fransa'da hâlâ yeni basımları yapılan bu dev eser, ilk ve ortaçağ Ermeni tarihi açısından hayli kurak olan Türkçe literatürdeki boşluğu da doldurmaya aday.

Arka Kapak

Ermeni halkının Anadolu, Ortadoğu, Kafkasya coğrafyasındaki varlığının kökeni ve bu bölgedeki yaşayışı daima önemli bir tarihsel araştırma konusu olmuştur. Bu kadim topluluk, yerleşmiş olduğu topraklarda tarih boyunca yaşanan çeşitli mücadelelere, istilalara, felaketlere, değişimlere karşın, asırlık deneyimlerden süzülen geleneklerini, sözlü ve yazılı edebiyatını, kültürünü sonraki nesillere aktarmayı bilmiş, varolmayı sürdürmüştür.

 

Fransa Bilimler Akademisi üyesi tarihçi René Grousset, Ermenilerin Milattan Önce ikinci ve üçüncü binyıllara, Hurrilere, Urartulara, Friglere dek uzanan tarihini çeşitli bilimsel varsayımların ışığında incelediği Ermenilerin Tarihi adlı önemli çalışmasında, bu halkın "nasıl kök saldığı ve bu derece geliştiği?" sorusuna cevap arıyor.

 

Yazar kitapta, Ermeni halkının günlük yaşayışı, kültürü, Ermenicenin kökeni; Ermenilerin kurduğu krallıkların, prensliklerin, beyliklerin, Ermenilerin Hıristiyanlığı kabulünün ve Ermeni Kilisesi'nin tarihi gibi konuları incelerken çok geniş bir yelpazeye yayılmış kaynaklardan yararlanıyor. Bu kaynaklar arasında çeşitli dillere ve dönemlere ait sözlü-yazılı anlatıların, destanların, ortaçağ Ermeni, Grek, Arap, Süryani, Gürcü tarihçilerinden eserlerin yanı sıra, Ermenistan'da ve Batı ülkelerinde yapılmış bilimsel çalışmalar da yer alıyor.

 

Grousset eserinde, Ermenilerin tarih boyunca aynı coğrafyayı paylaştığı, siyasi-kültürel ilişki ve etkileşim içinde olduğu farklı halkların, Bizanslıların, Perslerin, Sasanilerin, Arapların, Gürcülerin, Süryanilerin, Kürtlerin, Türklerin tarihine de farklı açılardan bakıyor.

Ermenilerin Tarihi bu yönüyle, Ermenilerin Anadolu'da çokça yaşadığı Van, Muş, Kars, Erzurum, Erzincan, Bitlis, Malatya, Diyarbakır, Siirt, Urfa, Antep, Maraş, Antakya, Sivas, Kayseri vs. gibi kentlerle ilgili mevcut yerel tarih çalışmalarına da katkıda bulunuyor. 

Yazar Hakkında

René Grousset

René Grousset

Eylül 1885'te Fransa'nın Gard bölgesindeki Aubais kasabasında doğdu. Monpetpeiller Üniversitesi'nde tarih öğrenimi gördü. Birinci Dünya Savaşı'na katıldı. Doğu sanatları alanında uzmanlaştıktan sonra Paris'teki Doğu Dilleri ve Siyaset Bilimleri Okulları'nda coğrafya ve tarih dersleri verdi. Guimet ile Cernuschi müzelerinde müdür yardımcılığı, müdürlük gibi görevlerde bulundu. Journal Asiatique dergisinin yayın kurulu ve Fransa Ulusal Müzeler Konseyi üyeliklerini yürüttü. 1946 yılında Fransa Bilimler Akademisi üyeliğine seçildi. 12 Eylül 1952'de öldü.


Başlıca eserleri:

L'Épopée des Croisades, Paris, 1926. Histoire de l'Extrême-Orient, Paris, 1929. Sur les Traces du Bouddha, Paris, 1929. Histoire des Croisades et du Royaume Franc de Jérusalem, Paris, 1936. L'Empire des Steppes. Atilla, Gengis Khan, Tamerlan, Paris, 1939. Le Conquérant du Monde. Vie de Gengis Khan, Paris, 1944. Bilan de l'Histoire, Paris, 1946. L'Empire du Levant, Paris, 1946. Histoire de l'Arménie, Paris, 1947. De la Grèce à la Chine, Monaco, 1948. Pour un nouvel humanisme, Boudry-Neucâtel, 1949. Figures de proue. D'Alexandre le Grand au Grand Mogol, Paris, 1949. Les Civilisations de l'Orient. L'Inde, Paris, 1949. De l'Inde au Cambodge, Monaco, 1950. De la Chine au Japon, Monaco, 1951. Les Civilisations de l'Orient. La Chine et Son Art, Paris, 1951. L'Âme de l'Iran, Paris, 1951

Basından

KATEGORİ KİTAPLARI

KATEGORİLER

PODCAST: SON OKUMA

FIRSAT KÖŞESİ

BİZİ TAKİP EDİN

HABER BÜLTENİ