Kayıp Kentten Manevi Vatana
%25
22.50 TLEtiket Fiyatı: 30.00 TL
Kategori İnceleme
Dili Türkçe
Çevirmen Sema Postacıoğlu
Özgün dili İtalyanca
Editör Sosi Dolanoğlu
Kapak tasarımı Aret Gıcır
Baskı bilgileri 1. Baskı, Şubat 2018
Sayfa ve boyut 256 sayfa, 16x24 cm
ISBN 9786052100165

Kayıp Kentten Manevi VatanaErmeni Tarihine Toplu Bir Bakış Denemesi

Boğos Levon Zekiyan

%25
22.50 TLEtiket Fiyatı: 30.00 TL
Kategori İnceleme
Dili Türkçe
Çevirmen Sema Postacıoğlu
Özgün dili İtalyanca
Editör Sosi Dolanoğlu
Kapak tasarımı Aret Gıcır
Baskı bilgileri 1. Baskı, Şubat 2018
Sayfa ve boyut 256 sayfa, 16x24 cm
ISBN 9786052100165

Açıklama

Kayıp Kentten Manevi Vatana, kimlik, vatan, etnik aidiyet, azınlıklar konularıyla ilgili tartışmaları özgün bir yaklaşımla ele alıyor. Orijinali İtalyanca olan kitap, Zekiyan’ın 1981-1996 yılları arasında yayımlanmış denemelerinden oluşuyor. Farklı tarihlerde kaleme alınmış olsalar da birbirleriyle bağlantıları açısından bir bütün oluşturan bu denemeler, etnokültürel bir kimlik olarak Ermenilik üzerinden tarihi dönemler boyunca Doğu’da ve Batı’da gelişmiş toplumsal yapıları, kentleşmeyle kimlik arasındaki ilişkileri, çeşitli etnik grupların ve kültürlerin buluşmasını ve bunun sonuçlarını ele alıyor. Yazarın önsözde belirttiği gibi, “Bu kitap, her ne kadar bir halkın somut tecrübesinden yola çıksa da, sahip olduğu iç dinamik açısından, etnik sınırların ötesine uzanan bir önem taşımakta.”

Zekiyan’ın, Hrant Dink Vakfı tarafından düzenlenen “Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’de Kültürel Etkileşimler Sempozyumu”nda yaptığı “Osmanlı’nın Kendine Özgü Çoğulculuğu ve Tarihin Akışı İçinde Türk-Ermeni İlişkilerine Bir Toplu Bakış Denemesi” başlıklı açılış konuşmasının metni de kitabı tamamlayıcı nitelikte.

Arka Kapak

Antikçağ’dan itibaren, Doğu’da devlet kavramı, hanedan-aşiret temelinden hareketle gelişmiş, burada öne çıkan unsur ya da etken, soy, ortak bir ataya dayanan akrabalık bağı olmuş, zamanla kültür-bilinç boyutları kazanmış, ancak kent ve benzeri yönetim şekillerinin bu yapı üzerinde, en azından belirleyici nitelikte, bir etkisi olmamıştır. Doğu’daki kimlik kavramında başlıca hatta belirleyici değerin eskiden beri ve halen köken, soy, “kan” bağı olması bundandır; bunlar yalnızca biyolojik parametreler değildir, kolektif bilinçte tayin edici işlevleri vardır. Buna karşılık, Batılı büyük devletlerin, özellikle Batı medeniyetine damgasını vurmuş devletlerin ortaya çıkışı farklı olmuştur. Elbette ilk akla gelenler Yunan polisi ve Roma’dır. Bu yerlerin bir parçası olan insanlar da öncelikle Atinalı veya Ispartalı ya da Romalı olarak tanımlanır. Kent devletiyle kurulan bağ, aşiret, etnik kimlik, dil ve benzeri bağlardan önce gelir. İnsan, her şeyden önce “kentli”dir. Şüphesiz bu da, Avrupa tarihi boyunca, kamusal bir yönetim yapısına, yani devlet yapısına aidiyette “kenttaşlık/kent yurttaşlığı” kavramının neden öncelik taşıdığını açıklar.

Yazar Hakkında

Boğos Levon Zekiyan

Boğos Levon Zekiyan

1943’te İstanbul’da doğdu. Roma’daki Pontificia Università Gregoriana’da Felsefe ve Teoloji bölümlerini bitirdi. Aynı üniversitede Doğu Teolojisi ve İnanç Sistemleri üzerine çalıştı. 1971-85 arasında İstanbul’da İtalyan Lisesi, Pangaltı Mıkhitaryan Lisesi ve Getronagan Lisesi’nde öğretmenlik, Venedik’te de Moorat-Raphael Koleji’nde öğretmenlik ve müdürlük yaptı.

Venedik’teki San Lazarro Ermeni Akademisi sekreteri (1974-81); Milano’daki “Centro di Studi e di Documentazione della Cultura Armena”da edebiyat ve tarih uzmanı olarak (1976-90) görev yaptı. Venedik Üniversitesi Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölüm Baflkanlığı; Moorat-Raphael Koleji ve Venedik Üniversitesi’nde düzenlenen Ermeni Dili ve Kültürü-Yoğunlaştırılmış Yaz Kursları Direktörlüğü; Roma’daki “Pontifical Institute of Oriental Studies”in Baflkanlığı gibi akademik sorumluluklar üstlendi. 1988’den 1990’ların başına kadar Kaliforniya La Verne Üniversitesi’nin Uluslararası Amerikan Ermeni Koleji’nde konuk öğretim görevlisi olarak ders verdi.

Çalışmalarında özellikle etnokültürel kimlik meselesi, Ermenilerde dini ve dindışı düşüncenin gelişmesi üzerinde duran Zekiyan, sayısız makalenin yanı sıra, L’interiorismo agostiniano. La struttura onto-psicologica dell’interiorismo agostiniano e la memoria sui (Cenova, 1980); The Armenian Way to Modernity. Armenian identity between Tradition and Innovation, Specificity and Universality (Venedik, 1977), Türkçe çevirisi Aras Yayıncılık’tan çıkan Ermeniler ve Modernite. Gelenek ve Yenileşme/Özgürlük ve Evrensellik Arasında Ermeni Kimliği (İstanbul, 2001); La dialetica tra Valore e contingenza. Dalla fenomenologia culturale verso una rifondazione assiologica (Napoli, 1998) gibi kitaplara imza attı.

2014’te Papa I. Franciscus taraf›ndan baflpiskopos mertebesine yükseltilen ve İstanbul’daki Katolik Ermenilerin dini önderi olarak tayin edilen Zekiyan, halen bu makamda bulunmaktadır. 

Basından

YAZARIN DİĞER KİTAPLARI

KATEGORİ KİTAPLARI

KATEGORİLER

OKUMA PARÇASI

PODCAST: SON OKUMA

YENİ BASKILAR

ÇANTANIZ BİZDEN

FIRSAT KÖŞESİ

BİZİ TAKİP EDİN

HABER BÜLTENİ