Yalnızlar
%25
22.50 TLEtiket Fiyatı: 30.00 TL
Kategori Roman
Dili Türkçe
Editör Rober Koptaş
Kapak tasarımı Aret Gıcır
Baskı bilgileri 1. Baskı, Mayıs 2000
5. Baskı, Mayıs 2019
Sayfa ve boyut 232 sayfa, 13x19,5 cm
ISBN 9789757265276

Yalnızlar

Zaven Biberyan

%25
22.50 TLEtiket Fiyatı: 30.00 TL
Kategori Roman
Dili Türkçe
Editör Rober Koptaş
Kapak tasarımı Aret Gıcır
Baskı bilgileri 1. Baskı, Mayıs 2000
5. Baskı, Mayıs 2019
Sayfa ve boyut 232 sayfa, 13x19,5 cm
ISBN 9789757265276

Açıklama

Zaven Biberyan, siyasetin ve toplumun hızlı bir dönüşüm geçirdiği 1950'li yıllarda, İstanbul'un Anadolu yakasında bir sayfiye yerinde, Erenköy'de, bir yaz hafta sonunda yaşananları anlatıyor Yalnızlar’da. Yazar, bu iki günde yaşananlarla, toplumsal sınıfların ve beraberinde çeşitli statülerden bireylerin iç dünyalarının derin bir psikolojik tahliline girişirken, başta insanlar, sonra da Türk, Ermeni, Yahudi, Rum toplulukları arasında iletişimsizliği, ruhların derinliklerinde gizli şiddet eğilimlerini ve bunların sonucunda kişisel-toplumsal davranış kalıplarında oluşan tahribatı konu ediniyor.

 

Kenara itilmişlerin ruh hallerini edebiyatına hakkıyla taşıyan Biberyan’ın en önemli metinlerinden biri olan Yalnızlar, yalnızların öfkesiyle hayal kırıklıklarının kesiştiği noktaya götürüyor bizleri.

 

Yalnızlar, bugün dahi çözülememiş, kadınlık, erkeklik, aile, Ermenilik, Türklük, kentlilik, taşralılık dertlerimize tutulmuş yalansız bir ayna.

Arka Kapak

“Ah­par…”

On met­re ka­dar yak­laş­mış­lar­dı, o sı­ra­da ci­var­da baş­ka kim­se yok­tu. Aret ba­şı­nı çe­vi­rip ar­ka­ya bak­tı. Atil­la fır­sa­tı ka­çır­ma­dı, sert­çe ses­len­di.

“Bir şey mi de­din, ah­par!”

Aret so­kak lam­ba­sı­nın ışı­ğı al­tın­da, Erol’u ve bir iki ço­cu­ğu ta­nı­mış­tı. Dur­du. “Ga­li­ba siz bir şey di­yor­su­nuz,” de­di. Ço­cuk­lar da dur­muş­tu. 18 Mart So­ka­ğı’ndan bir­kaç adım öte­dey­di­ler. Kısa bir ses­siz­lik ol­du.

“Bir çift la­fı­mız var sa­na.”

“Bu­yu­run.”

Bir ateş­bö­ce­ği ara­la­rın­dan ge­çip de­ni­ze doğ­ru git­ti. Bir kız gru­bu gü­lü­şe oy­na­şa yak­la­şı­yor­du.

“Azıcık şöy­le gel,” de­di Atil­la ve 18 Mart So­ka­ğı’na doğ­ru çe­kil­di.

Aret ka­ran­lık ve ten­ha so­ka­ğa bir göz at­tı. Kö­şe­de­ki bak­kal ka­pa­lıy­dı. Di­ğer beş ki­şi, ses­siz ve ha­re­ket­siz, ken­di­si­ni sey­re­di­yorlar­dı. Kız­la­rın ko­nuş­ma­la­rı net ola­rak du­yu­lu­yor­du. Bir ara­ba geldi, iki gru­bu ya­rıp Dal­yan’a git­ti. Aret’in te­red­dü­tü uzun sür­me­di, so­ka­ğa gir­di.

Erol hoş­lan­ma­dı du­rum­dan. Aret’in, At­ti­la’nın da­ve­ti­ni ka­bul ede­ce­ği­ni dü­şün­me­miş­ti. Kendisi onun ye­rin­de ol­say­dı o ka­ran­lık so­ka­ğa gir­mez­di.

Yazar Hakkında

Zaven Biberyan

Zaven Biberyan

1921'de İstanbul Kadıköy'de doğdu. Kadıköy Aramyan-Uncuyan ve Dibar Gırtaran (Sultanyan) Ermeni ilkokulları, Saint Joseph Lisesi ve İstanbul Ticari İlimler Akademisi'nde öğrenim gördü. 1941'de Yirmi Sınıf (Kura) asker toplanırken, o da askere alındı ve Nafıa hizmetine verildi. Üç buçuk yıl süren askerlik dönüşü Jamanak gazetesinde yayınlanan "Krisdoneutyan Vağhcanı" [Hıristiyanlığın Sonu] adlı yazı dizisi büyük gürültü kopardı, dizinin yayını durduruldu. Nor Lur [Yeni Haber] ve Nor Or [Yeni Gün] gazetelerinde, daha sonra da Jamanak gazetesi yayın kurulunda görev aldı. Sosyalist düşüncelerinden dolayı gelen baskılar sonucu gazeteden ayrılmak zorunda kaldı. 1946'da kovuşturmaya uğrayıp hapis yatan, daha sonra bulduğu işlerden de baskılar sonucu ayrılmak zorunda kalan Biberyan, sonunda ülkeyi terk etmeye karar verip 1949'da Beyrut'a gitti. Orada gazetecilik mesleğini, Ermenice yayınlanan Zartonk [Uyanış] ve Ararat'ın yazı işlerinde görev alarak sürdürdü Siyasi durumun iyileştiğini düşünerek, yaşamını güç koşullarda sürdürdüğü Beyrut'tan ayrılıp 1953'te İstanbul'a döndü. 1964'te yayınlamaya başladığı Nor Tar [Yeni Yüzyıl] adlı siyasi ve edebi dergi maddi sıkıntılar nedeniyle kapandı. 1960'lı yılların sonunda Meydan Larousse Büyük Lügat ve Ansiklopedi'nin redaksiyon kurulunda yer aldı. Türkiye İşçi Partisi'nden 1965 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili adayı oldu ancak milletvekili seçilemedi.1968 yerel seçimlerinde ise aynı partiden İstanbul Belediye Meclisi üyeliğine seçildi ve meclis başkan yardımcılığı yaptı. Ülser hastalığına yakalanan Biberyan 4 Ekim 1984'te yaşama veda etti ve Şişli Ermeni Mezarlığı aydınlar bölümüne gömüldü. 1970'te Jamanak gazetesinde tefrika edilen, ölümünden birkaç hafta önce ise kitap olarak yayınlanan romanı Mırçünneru verçaluysı [Karıncaların Günbatımı] onun başyapıtı sayılır. Bu kitap Türkçeye Babam Aşkale'ye Gitmedi (1998’de) çevrilmiş, diğer romanlarından Lıgırdadzı, Yalnızlar (2000’de), Angudi siraharner ise Meteliksiz Âşıklar (2017’de) adıyla yayımlanmıştır. 

Basından

YAZARIN DİĞER KİTAPLARI

KATEGORİ KİTAPLARI

KATEGORİLER

PODCAST: SON OKUMA

FIRSAT KÖŞESİ

BİZİ TAKİP EDİN

HABER BÜLTENİ