Ermeniler ve Modernite

Boğos Levon Zekiyan

117,00 

Etiket Fiyatı: 195,00 

%40
Kategori İnceleme
Dili Türkçe
Çevirmen

Altuğ Yılmaz

Özgün dili

İngilizce

Kapak tasarımı

Aret Gıcır

Baskı bilgileri

1. Baskı, Kasım 2001
2. Baskı, Temmuz 2002

Sayfa ve boyut

144 sayfa, 16x24 cm

ISBN

9789757265399

Açıklama

Ermeniler, Modernite kavramı ile Ortadoğulu bir halk için erken sayılacak bir tarihte tanışmış onu anlamaya, yorumlamaya, özümsemeye çalışmışlardır. Zekiyan, Ermenilerin Modernite serüvenini, felsefi, sanatsal, siyasi ve toplumsal boyutlarıyla ele aldığı çalışmasında, kadim bir halkın, varolabilme yolunda hayati önem taşıyan dönüşebilme mücadelesini de inceliyor.

Çalışmanın ilk bölümünde, son yıllarda düşünsel alanda önemli bir gündem oluşturan modernite-postmodernite tartışmaları ve bu kavramların çeşitli tanımları irdeleniyor. Daha sonra ise modernite kavramının Ermeni kültürüne girişi tarihsel boyutlarıyla incelenerek, Avrupa’da yaşanan Rönesans ve Reform hareketlerinin Ermeni toplumsal, kültürel, siyasi yaşantısına etkileri, Ermeni edebiyatı ve kültüründeki Zartonk (Uyanış) ve Veradzınunt ‘un (Yeniden Doğuş) bu hareketlerle benzerlik ve farklılıkları ortaya konuluyor.

Arka Kapak

Ermeni toplumu, moderniteyle olduğu gibi, İlüministik düşüncelerle de, içinde bulunduğu Ortadoğu bağlamına göre erken bir tarihte tanışır. Batı’daki Aydınlanma modelleriyle ilişkili bir Ermeni Aydınlanması hareketi, ilk olarak 18. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkar.

19. yüzyılın ikinci yarısı itibarıyla, tam anlamıyla gelişkin bir Ermeni modernitesinden söz etmek mümkündür. Bu elbette, insanoğlunun tüm mecralarında olduğu gibi göreli olarak düşünülmesi ve Avrupa’daki hareketin temel özellikleri çerçevesinde ele alınması gereken bir “tam gelişmişlik”tir.

Ermeni toplumu kitle eğitiminde, kız çocuklarının eğitiminde ve Avrupa’nın ilerleme idealinin hedefleri arasında yer alan bazı diğer alanlarda elde ettiği başarılar bir yana, daha teknik ve özelleşmiş entelektüel faaliyet alanlarında da Batı’yla çok yakın bir temas kurmuştu. Dolayısıyla, örneğin Fransız sembolizminin yankıları İstanbul’daki Ermeni edebiyat çevrelerine, Avrupa’nın bazı köşelerine göre daha erken ulaşıyordu. Bu duruma ilişkin bir başka örnek de, Marinetti’nin fütürist Manifesto’sunun, Paris’te ortaya çıktıktan yalnızca birkaç ay sonra Ermenice’ye çevrilip yayınlanmış olmasıdır.

Matbaanın, sermaye gücünün, kitlelerin ve sekülerleşmenin gelişiminde, kadınların özgürleşmesinde, çok ciddi çatışmalar ve travmalar söz konusu olmamıştır, Daha açık bir ifadeyle, Ermeniler, örneğin dini inançlarını redddetmeden sekülerleşebilmiş, kadınlık durumunu ve anneliği reddetmeden kadının özgürleşmesi yoluyla ilerleyebilmişlerdir. Ne var ki bu sekülerleşme ve özgürleşme süreçleri hiçbir şekilde pürüzsüz ve sorunsuz bir yol izlememiştir.

Yazar Hakkında

Boğos Levon Zekiyan

1943’te İstanbul’da doğdu. Roma’daki Pontificia Università Gregoriana’da Felsefe ve Teoloji bölümlerini bitirdi. Aynı üniversitede Doğu Teolojisi ve İnanç Sistemleri üzerine çalıştı. 1971-85 arasında İstanbul’da İtalyan Lisesi, Pangaltı Mıkhitaryan Lisesi ve Getronagan Lisesi’nde öğretmenlik, Venedik’te de Moorat-Raphael Koleji’nde öğretmenlik ve müdürlük yaptı.

 

Venedik’teki San Lazarro Ermeni Akademisi sekreteri (1974-81); Milano’daki “Centro di Studi e di Documentazione della Cultura Armena”da edebiyat ve tarih uzmanı olarak (1976-90) görev yaptı. Venedik Üniversitesi Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölüm Baflkanlığı; Moorat-Raphael Koleji ve Venedik Üniversitesi’nde düzenlenen Ermeni Dili ve Kültürü-Yoğunlaştırılmış Yaz Kursları Direktörlüğü; Roma’daki “Pontifical Institute of Oriental Studies”in Baflkanlığı gibi akademik sorumluluklar üstlendi. 1988’den 1990’ların başına kadar Kaliforniya La Verne Üniversitesi’nin Uluslararası Amerikan Ermeni Koleji’nde konuk öğretim görevlisi olarak ders verdi.

 

Çalışmalarında özellikle etnokültürel kimlik meselesi, Ermenilerde dini ve dindışı düşüncenin gelişmesi üzerinde duran Zekiyan, sayısız makalenin yanı sıra, L’interiorismo agostiniano. La struttura onto-psicologica dell’interiorismo agostiniano e la memoria sui (Cenova, 1980); The Armenian Way to Modernity. Armenian identity between Tradition and Innovation, Specificity and Universality (Venedik, 1977), Türkçe çevirisi Aras Yayıncılık’tan çıkan Ermeniler ve Modernite. Gelenek ve Yenileşme/Özgürlük ve Evrensellik Arasında Ermeni Kimliği (İstanbul, 2001); La dialetica tra Valore e contingenza. Dalla fenomenologia culturale verso una rifondazione assiologica (Napoli, 1998) gibi kitaplara imza attı.

 

2014’te Papa I. Franciscus taraf›ndan baflpiskopos mertebesine yükseltilen ve İstanbul’daki Katolik Ermenilerin dini önderi olarak tayin edilen Zekiyan, halen bu makamda bulunmaktadır.

Sitemize giriş yaparak kişisel verileriniz, site kullanımınızı analiz etmek, sosyal medya özellikleri ve reklamları kişiselleştirmek amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Detaylı bilgi için Çerez Politikası Metni’ni okuyabilirsiniz. Anladım butonuna tıklayarak açık rıza beyanında bulunmuş olursunuz.